Pojmovi za pretragu
Teritorije
Vrsta događaja
 
Datum održavanja događaja

Od

Do

Broj rezultata: 2

NAPOMENA: Na ovoj stranici se prate stručni skupovi iz različitih oblasti vezanih za saobraćaj (auto – drumki putnički i teretni prevoz, parkiarnje, avio – vazdušni saobraćaj, železnica – železnički saobraćaj, putnički i cargo / kargo, vodni – pomorski i rečni transport, saobraćajna oprema i signalizacija, navigacija i upravljanje saobraćajem, servisiranje saobraćajne opreme, špediciija – špediterske usluge, integralni transport, luke, lučko poslovanje, planiranje i projektovanje saobraćaja, saobraćajna sredstva - vozila ) u , a stranica je pripremljena za predstavnike kompanija i saobraćajne stručnjake i konsultante. Oni preko ovih događaja mogu da prate nove metode i tehnologije iz različitih grana saobraćaja.

Obrađuju se sajmovi, izložbe, prezentacije, konferencije , kongresi, seminari, radionice, edukacije i obuke.


Pogledajte ponude