Nabavka informatičke opreme Banka Poštanska štedionica, a.d. Beograd sub 24.07.2021.
Održavanje sajta Pažljivko, 42/21 Agencija za bezbednost saobraćaja Beograd sub 24.07.2021.
Nabavka računara, računarske opreme i pratećih programa, JNO 24/21 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije Beograd sub 24.07.2021.
Računari i računarska oprema, 16/2021 Opština Sečanj sub 24.07.2021.