Registrujući papiri za medicinske aparate, 18/21 Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika sub 24.07.2021.
(Nabavka male vrednosti) Potrošni laboratorijski pribor, 0608-1/21-61 Prirodno matematički fakultet Novi Sad pet 23.07.2021.
(Nabavka male vrednosti) Lekovi sa liste D i izvan liste RFZO, 0011-1 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin pet 23.07.2021.
(Nabavka male vrednosti) Stakleni laboratorijski pribor, 0608-1/21-62 Prirodno matematički fakultet Novi Sad pet 23.07.2021.