Prevoz učenika, 0002 OŠ JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ OBRENOVAC sub 24.07.2021.
Usluga održavanja 1 motornog vozila Ikarbus IK-104 Vojna Pošta 2289 Beograd pet 23.07.2021.
Usluga dovođenja u ispravno stanje m/v MAN TGS 33.480 Vojna pošta 2084 Beograd pet 23.07.2021.