Procurement of car for the project GIZ Beograd pon 25.10.2021.
Usluge servisiranja i održavanja voznog parka, 0029/2021 Zdravstveni centar Negotin pon 25.10.2021.
Fire engine and equipment RORS-324/2021/T5/A Opština Ada, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije pon 25.10.2021.
Automobil, 263/21 Poljoprivredni fakultet Novi Sad pon 25.10.2021.