Električna energija, JN 2/2021 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSINAC sub 24.07.2021.
Električna energija, 1.3.5. IN-0022/2021 Dipos d.o.o. Beograd sub 24.07.2021.
Pelet, 6/2021 Dom zdravlja Ub sub 24.07.2021.
Nabavka ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2021/2022, 735 OŠ Aca Aleksić, Aleksandrovac sub 24.07.2021.
Remont kotlova, 0021 JKSP Zaječar sub 24.07.2021.