Pojmovi za pretragu
Teritorije
Vrsta događaja
 
Datum održavanja događaja

Od

Do

Broj rezultata: 2

NAPOMENA: Na ovoj stranici se prate stručni skupovi iz različitih oblasti vezanih za informacione tehnologije i telekomunikacije ( softver / software / programiranje, hardver / hardware / računarstvo / kompjuteri, oprema za umnožavanje i kopiranje, internet, web design / dizajn, fiksna i mobilna telefonija, poštanske usluge, CATV, kablovska televizija, brojne usluge u oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija) u , a stranica je pripremljena za predstavnike kompanija i informatičke stručnjake i konsultante. Oni preko ovih događaja mogu da prate nove metode i tehnologije iz različitih grana it-a i telekomunikacija.

Obrađuju se sajmovi, izložbe, prezentacije, konferencije , kongresi, seminari, radionice, edukacije i obuke.


Pogledajte ponude