Usluge čišćenja ventilacionih kanala, 32/2021 Narodna biblioteka Srbije Beograd sub 24.07.2021.
Nabavka računara, računarske opreme i pratećih programa, JNO 24/21 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije Beograd sub 24.07.2021.
Usluga baždarenja PUMPNIH AUTOMATA Vojna Pošta 4983 Niš sub 24.07.2021.