Izdvojite članak Odštampajte vest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Osiguranje robe u transportu

Svim učesnicima u međunarodnoj trgovini osiguranje robe u transportu pruža sigurnost bez koje se moderni instrumenti spoljne trgovine ne mogu ni zamisliti.

Svako ko je izložen riziku da pretrpi finansijski gubitak ukoliko je roba izgubljena, oštećena ili uništena ili ko bi imao koristi od uspešnog prispeća robe na odredište ima interes i potrebu za osiguranjem robe u prevozu. To mogu biti kupci, prodavci, uvoznici, izvoznici, izvođači radova, banke i dr. Za određivanje osigurljivog interesa najčešće se koriste Incoterms pravila, koja predstavljaju međunarodni trgovinski jezik koji olakšava zaključenje, kao i tumačenje odredbi kupoprodajnog ugovora. Dva pariteta, CIP i CIF, propisuju obavezu prodavca da osigura robu u transportu, dok je prema ostalim paritetima odluka na ugovornim stranama.

Ako ste u svetu međunarodne trgovine, iskoristite prednost i osigurajte vašu robu putem kargo polise UNIQA osiguranja.


Kako da zaštite vaš interes?

Bez obzira na prevozno sredstvo i relaciju prevoza, tokom svog puta do odredišta roba je izložena čitavom nizu rizika koji mogu prouzrokovati njeno oštećenje, pa samim tim i umanjenje vrednosti, a u najgorem slučaju i njen potpuni gubitak.

Tu nastupa osiguranje robe u transportu, poznato još kao i kargo osiguranje, koje pokriva fizičko oštećenje ili gubitak robe za vreme uobičajenog toka prevoza, uključujući i usputna uskladištenja, bilo da je prevoz robe unutar granica jedne države, ili roba prelazi granicu i prate je carinski dokumenti.

S obzirom na vid transporta razlikujemo pomorsko osiguranje te osiguranje u unutrašnjoj plovidbi, drumsko, železničko, avio i kombinovano kargo osiguranje.

Osiguranje robe u transportu se može ugovoriti u odnosu na pojedine imenovane rizike ("named perils" metoda) i sve rizike ("all risks" metoda). U osnovne rizike spadaju: požar ili eksplozija, saobraćajna nezgoda ili plovidbena nezgoda prevoznog sredstva, elementarna nepogoda (poplava, provala oblaka, grom, oluja, snežna mećava, odron zemljišta, zemljotres, vulkanska erupcija i sl.) i dr., dok kluzula "svi transportni rizici" (AAR) pokriva sve rizike gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja. Praktično po klauzuli AAR su pokriveni prethodno navedeni osnovni rizici, kao o i dopunski rizici poput manipulativnih rizika, krađa, delimična krađa i neisporuka, zlonamerno i protivpravno delovanje lica, generalna havarija i dr.

Takođe, moguće je zaključiti pokriće za tzv. specijalne rizike gde uzrok nastanka štete potiče iz samog osiguranog predmeta, njegove unutrašnje mane ili prirodnog svojstva, kao što je: samozapaljenje, rasipanje, curenje manjak, zagrevanje i/ili znojenje, odmrzavanje, smrzavanje, eksplozija, sve iz bilo kog uzroka, rizik žiška, moljca, i dr.

Kod međunarodnih pomorskih i kombinovanih osiguranja robe u prevozu uobičajeno se koriste unificirane Institutske kargo klauzule koje je pripremio Institut londonskih osiguravača (The Institute of London Underwriters).

U kopnenom međunarodnom transportu osnov za osiguranje robe (KARGO) u drumskom transportu određuje Incoterms. Pored osiguranja robe, postoji i osiguranjae odgovornosti vozara koje pokriva isključivo štete, za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara, po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu i ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje šteta na robi.

U pomorskom međunarodnom transportu pored standardnih transportnih rizika, Cargo obezbeđuje vlasnike roba i od takozvanih "rizika pomorskih prava". U slučajevima proglašenja Generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju i zaštiti svoju robu koja se u tom trenutku našla u procesu prevoza.

Osiguranje se može zaključiti pojedinačno, za svaki transport, ili po generalnoj polisi (GPT) za sve obavljene prevoze u toku osiguranog perioda koji je preciziran ugovorom.

Osiguranje robe u transportu je primarno osiguranje kojim se bavi Tim za transport UNIQA osiguranja kome se možete obraditi u vezi dodatnih pitanja na adresu: transporcentar@uniqa.rs

Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak