Izdvojite članak Odštampajte vest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Siniša Palić, generalni direktor Satwork - Savremena "smart" rešenja u oblasti transporta i logistike postaviće nove standarde

Gotovo dve decenije kompanija Satwork iz Banja Luke bavi se kreiranjem, razvijanjem i pružanjem usluga baziranih na GPS tehnologiji. Razvijaju domaće proizvode, koji se u svakom trenutku mogu prilagoditi pojedinačnim zahtevima klijenata.

Svoje poslovanje proširili su i na region, a sa Sinišom Palićem, vlasnikom i osnivačem kompanije, razgovarali smo o razvojnom putu kompanije, servisima koje nudi klijentima, ali i značaju zaštite životne sredine.

Sagovornik nam je otkrio i svoje viđenje razvoja sektora u kome posluje njegova kompanija, ali i planove za budući period.


Kompanija Satwork ima više od 17 godina iskustva u oblasti satelitskog praćenja vozila. Šta je drugačije 2022. godine u odnosu na 2005. godinu?

- Mnogo toga je drugačije sad u odnosu na naše početke, krenuvši od činjenice da danas gotovo da i nema čoveka, a pri tom ne mislim samo na one koji se bave transportom i logistikom, koji ne zna šta je to satelitsko praćenje vozila i koje su to osnovne prednosti ovog servisa. Tada, 2005. godine kada se Satwork pojavio na tržištu nudeći ovu uslugu, susretali smo se na terenu sa najrazličitijim situacijama i brojne su anegdote iz toga perioda koje na nekim internim skupovima, godišnjicama firme i slično prepričavamo i sad nam je zabavno, ali trebala je ogromna vera u to što smo tada radili, u sam projekat, da se prevaziđu prepreke na koje smo tada svakodnevno nailazili.

Doslovno smo morali da stvorimo, kreiramo tržište za uslugu koju nudimo, morali smo da edukujemo svoje potencijalne klijente, da im, da se tako izrazim, stvorimo potrebu za uslugom koju planiramo i želimo da im prodamo i mogu da vam kažem da je to bio jako težak posao, ali eto uspeli smo da prevaziđemo te početne probleme i sad smo tu gde jesmo.

U ovih 17 godina svedoci smo kako savremene tehnologije utiču na tržište, naši klijenti postaju tehnološki edukovani, prepoznaju svoje probleme i potrebe, imaju stalno nove zahteve, podstiču nas napred na različite načine. Nekako se krug zatvorio, sad i naši klijenti edukuju nas svojim zahtevima, kao što i mi njih edukujemo nudeći nova rešenja i nove servise primenjujući napredne tehnologije. Mi smo zadovoljni svojim rezultatima, ali idemo dalje, stalno smo pred novim izazovima.

Ono što uvek ističemo je činjenica da je naša kompanija Satwork među prvima u regionu ponudila usluge ovog tipa i posebno smo ponosni na činjenicu da smo domaćom pameću, timom inženjera od kojih su neki od samog početka sa nama, razvili sopstveni sistem SatIRS, koji je vremenom izrastao u platformu putem koje sad pružamo zaista širok spektar različitih rešenja i servisa u cilju unapređenja poslovnih procesa. Za svoj rad i doprinos razvoju tržišta dobili smo i neka priznanja, pa smo tako kao kompanija dobili međunarodno priznanje "Stvaratelji za stoljeća" za doprinos razvoju preduzetništva na tržištu jugoistične Evrope za 2019. godinu, zatim za 2021. godinu priznanje koje dodeljuje Privredna komora Republike Srpske najuspešnijim u privredi za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda za našu platformu SatIRS . Drago nam je da se naš trud prepoznaje i vrednuje i na ovaj način.


Koji su proizvodi ili usluge najtraženiji i zbog čega? Da li su nestabilne cene goriva uticale na veću potražnju za uslugom koja omogućuje kontrolu potrošnje?

- Teško je izdvojiti najtraženiju uslugu, ali eto možda bismo mogli reći da je to praćenje potrošnje goriva i to ne samo u kontekstu trenutnih dešavanja i nestabilnih cena goriva. Generalno, kontrola potrošnje goriva, merenje nivoa goriva u rezervoaru što podrazumeva registrovanje naglih utakanja/istakanja goriva, prvenstveno u cilju smanjenja troškova, su problemi sa kojima se vlasnici veliki flota vozila neizostavno susreću. Jedna od osnovnih funkcija našeg sistema i jeste upravljanje troškovima, odnosno smanjenje i optimizacija troškova.


Ovi servisi koje smo spomenuli veoma brzo pokažu ako postoje neopravdani troškovi, reakcija klijenta u pravcu regulisanja uočenih manjkavosti u poslovnom procesu je skoro trenutna i naravno, rezultat je neizostavan. Mada, na organizaciju i upravljanje poslovnim procesima, kao i na optimizaciju troškova utiču i drugi servisi koje mi na našoj platformi nudimo kao što su npr. Servis putni nalozi, Servis za daljinsko očitavanje digitalnih tahografa, Servis moje lokacije, Servis rutiranje, Servis ekonomična vožnja, itd.

Svaki od servisa se prilagođava specifičnim potrebama pojedinih klijenata i u određenoj meri se modifikuje u skladu sa specifičnim zahtevima.


Satwork je sertifikovana kompanija. Zbog čega je ovo važno i kakva se poruka šalje klijentima?

- Satwork poseduje sertifikate za kvalitete menadžmenta ISO 9001, kao i sertifikat za bezbednost informacija ISO 27001. Bezbednost informacije je nešto što je ključno kada je u pitanju delatnost kojom se Satwork bavi na tome klijenti veoma često i insistiraju, pogotovo kada su u pitanju ugovori sa velikim kompanijama kojima poslovni procesi u velikoj mjeri zavise od prenosa podataka i informacija putem naše SatIRS platforme.

Pokušaću malo da vam približim, putem naše platforme naši klijenti imaju informacije o određenim pozicijama i parametrima u realnom vremenu, a mi npr. imamo desetine hiljada praćenih objekata na sistemu i to je zaista ogromna količina podataka koja se u trenutku prikuplja i prenosi sa terena na platformu. Prikupljeni podaci se na našim serverima obrađuje kroz različite servise i u formi različitih izveštaja isporučuje klijentu.

Ogromna je odgovornost naša prema klijentu, a i poverenje takođe koje nam je od strane klijenta ukazano. Da bi kompletan proces prvo prikupljanja podataka, zatim prenosa, obrade i kasnije isporuke izveštaja funkcionisao besprekorno neophodno je preduzeti odgovarajuće mere i organizacije i zaštite, itd. Našem klijentu je jedna od smernica pri odabiru partnera svakako i taj sertifikat o standardu bezbednosti informacija koji posedujemo.

Takođe, mi smo kao kompanija zaštitili naš proizvod kao autorsko delo.

Satwork kao kompanija izuzetnu pažnju poklanja kvalitetu usluge i sa sigurnošću mogu da kažem da su kvalitet, pouzdanost i sigurnost koju pružamo svojim klijentima uticali na to da se, uprkos svim izazovima koje tržište sa sobom nosi, uprkos i konkurenciji koja je svakako prisutna i sve je prisutnija, održimo na liderskoj poziciji sve ove godine.

Razvijate svoje poslovanje u regionu. Postoje li razlike u tržištima i potrebama klijenata?

- Da, razvijamo svoje poslovanje u regionu i od 2012. godine imamo firmu u Srbiji, u Beogradu, a od 2013. i u Crnoj Gori u Podgorici, tako da smo na tim tržištima veoma aktivno prisutni. Takođe, poslujemo i imamo klijente i u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Austriji, Rumuniji i nadamo se uskoro i malo više na tržištu Evropske unije.

Generalno, nema velike razlike u potrebama klijenata na različitim tržištima, svi klijenti imaju isti cilj, a to je optimizacija poslovnih procesa uz smanjenje troškova. Ono što nas izdvaja od većine konkurentskih kompanija u okruženju je činjenica da smo razvili sopstveni sistem, imamo in- house organizovanu korisničku podršku 24/7, kao i razvoj, što nam omogućava da blagovremeno prepoznajemo i detektujemo potrebe klijenata kao i da veoma brzo reagujemo na specifične zahteve i potrebe i eventualne probleme svojih klijenata.


Spojili ste lepo i korisno - optimizaciju poslovanja i zaštitu životne sredine. Koliko je uloga savremenih alata za logistiku prepoznata u smislu očuvanja okoline?

- Dobro ste to zapazili. Naš servis SatECO ili kako je možda prepoznatljivije Eco Drive (ekonomična vožnja) je svakako alat koji spaja optimizaciju poslovanja i zaštitu životne sredine. Kada smo svojevremeno prezentovali ovaj servis javnosti kroz neke članke i prezentacije isticali smo pored ostalih prednosti servisa i činjenicu da se pažljivim upravljanjem vozilom, optimalnim stilom vožnje direktno utiče između ostalog i na emisiju štetnih izduvnih gasova, a samim tim i na očuvanje okoline. Mišljenja sam da još uvek nije prepoznata uloga savremenih alata za logistiku u smislu očuvanja životne sredine i da nam tek predstoji ova vrsta promocije i tržišnog pozicioniranja, jer je ekologija nesumnjivo oblast koja će tek da diktira trendove razvoja i primene novih tehnologija.

SatECO
SatECO (Foto: Satwork doo)


Kako vidite razvoj sektora u kome radite, pa time i svog poslovanja u budućnosti?

- Po ovom pitanju može se dosta razgovarati, ali u osnovi možemo ga posmatrati sa neka dva aspekta, u smislu razvoja segmenta IKT industrije generalno, i konkretnog razvoja naše kompanije.

Što se tiče uopšte razvoja, ukoliko ne bude značajnih uticaja negativnih pojava koje su trenutno u svetu (pandemija, ratovi, globalni poremećaji trgovine…), svedočićemo još spektakularnijem uticaju IKT tehnologija na svakodnevni život, pa tako i u oblasti logistike, telematike i upravljanju raznim poslovnim procesima. Elektrifikacija vozila i drumskog transportnog sistema, sa pojavom potpuno autonomnih vozila, izmeniće radikalno sliku sveta u svakom pogledu. Pa tako i u našem segmentu industrije i usluga. Npr. od danas preovlađujućeg modela ugradnje namenskih GNSS uređaja kojim se obezbeđuje skoro trenutno prenos krajnjem korisniku podataka o poziciji praćenog objekta u vremenu i prostoru (sa svim dodatnim podacima telemetrije i drugih opcionih senzora), do toga da će se u novim elektrifikovanim vozilima raditi to tako da se jednostavno instalira namenska softverska aplikacija konkretnog TSP-a (Telematic Solution Provider) kao što smo mi.

Uticaj razvoja IoT inicijativa, sa širenjem 5G mreža stvoriće mnoga tzv. "smart" rešenja, gde smo mi već i predstavili različite usluge iz skupa tzv. Smart City rešenja, kao što npr. SatBUS za pametni javni prevoz, SatGARBAGE (radni naziv) za organizaciju poslova sakupljanja i upravljanja otpadom i još neka. Moram naglasiti da je naša kompanija prezentovala slična rešenja u nekim lokalnim zajednicama još 2008. godine čime bi te lokalne zajednice, uz relativno skromna ulaganja, stekle status vrlo inovativnih i naprednih i tako privukle ne samo ulagače, već i mlade i obrazovane ljude. Nažalost, u to vreme naše ideje i rešenja nisu prepoznati od strane tih lokalnih zajednica, a svedoci smo da se tek u poslednjih nekoliko godina u okruženju intenzivnije priča i radi kada su u pitanju određena "smart" rešenja. Siguran sam da se i ostale kompanije iz oblasti IKT-a susreću povremeno sa sličnim problemima, da su nekako korak ispred iskazanih potreba na tržištu.

Uglavnom, IKT industrija, ono što se danas popularno zove Industrija 4.0 će doprineti nezamislivom ubrzanju i poboljšanju svakodnevnih, naročito administrativnih poslova, što će pozitivno uticati na kvalitet života običnog čoveka. U svakom segmentu života i rada doći će do ubrzavanja procesa poslovanja i u toj nadolazećoj transformaciji očekujemo da će i naše poslovanje imati vrlo važnu ulogu.

Što se tiče specifično našeg poslovanja, siguran sam da ćemo, na bazi naše SatIRS platfome, biti u prilici da, osim usluga za organizaciju i upravljanjem flotama vozila, pružamo i daleko sofisticiranije usluge za organizaciju u sasvim novim opsezima poslova, tipa servisa Hitne pomoći, Vatrogasne službe, Vodovoda, El. Distribucije i svih drugih mogućih službi koje zahtijevaju rad na terenu koji treba da bude što brži, a pritom da se uz manja ulaganja izvršava.

Naravno, širenjem IoT servisa, mnogi od njih će naći svoju ulogu u okviru naše SatIRS platforme. Tačnije, sa mnogim od njih mi već eksperimentišemo, ali to bi mogla biti tema jednog posebnog razgovora.

Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak