Izdvojite članak Odštampajte vest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Uspešan I kvartal 2022. godine, rast preko 25% - Kompanija Meridian iz Banja Luke razvija intermodalni transport

Anđelko Šobot prima priznanje PKRS za najznačajniju investiciju i doprinos u oblasti zapošljavanja u 2021. godini
Anđelko Šobot prima priznanje PKRS za najznačajniju investiciju i doprinos u oblasti zapošljavanja u 2021. godini (Foto: Privredna komora RS)

"Intenzivno planiramo razvoj intermodalnog transporta, baziranog na principu drum-železnica-brod kao ekološki prihvatljivijeg, modernijeg i jeftinijeg vida transporta roba."

Poslovna 2021. godina je bila izuzetno uspešna poslovna godina kada je kompaniju Meridian a.d. u pitanju.

Završena je gradnja i useljenje u impresivni Logistički centar, pušteno je u u rad visoko-regalno skladište, otvorena nova poslovna jedinica Distribucija i skladištenje a sve ovo, rezultiralo je povećanim zapošljavanjem.

Kompanija Meridian a.d. je nagrađena na tradicionalnoj manifestaciji "Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2021.godinu", Privredne komore RS u kategoriji: Značajne investicije i doprinos u oblasti zapošljavanja i plaketom za "Odgovornog poreskog obveznika u sektoru transporta i špedicije" koju Unija udruženja poslodavaca dodeljuje na osnovu najviše isplaćene bruto plate po radniku u posmatranom sektoru.

Da se podsetimo, kompanija postoji od 1948. godine, uspešno je privatizovana 2001. godine od kada deluje kao akcionarsko društvo za transport, logistiku, skladištenje i usluge u oblasti carinjenja roba.

Danas pokriva sve granične prelaze u BiH sa logističkim centrima u Banja Luci, Tuzli i Sarajevu. Osim u BiH sa 19 poslovnica, otvorena su preduzeća u Srbiji i Sloveniji sa istom delatnošću. Kompanija zapošljava preko 180 radnika, pruža usluge za preko 3000 klijenata, pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu.

Kako ističu, u poslovanju nastoje da zadrže višedecenijski kontinuitet u standardizaciji usluga i edukaciji zaposlenih, a sve ovo, na veliko zadovoljstvo klijenata.

(Foto: Meridian )

Tekuća 2022. godina takođe obećava. Po rečima generalnog direktora kompanije Meridian a.d., Anđelka Šobota, još je rano za pravu procenu efekata rada i poslovanja, ali mogu da budu zadovoljni: podaci koji se tiču ostvarenog prihoda za I kvartal 2022.godine, u poređenju s istim periodom protekle godine, pokazuju rast preko 25%. Dakle, viši kvalitet usluga u skladišnom poslovanju i objedinjavanje svih funkcija poslovanja na jednom mestu, dovelo je do pojačanog zapošljavanja i višeg kvaliteta usluge uopše.

Posledice dvogodišnje pandemije, a sada i globalni poremećaji u lancima snabdevanja izazvanih ratnim dešavanjima na teritoriji Evrope su vidljivi. Međutim, bez obzira na globalne poremećaje uzrokovane prirodnim ili veštačkim uzrocima, lanci distribucije jednostavno moraju funkcionisati.

To se odnosi i na Meridian a.d. koji je poslovao svo vreme pandemije pružajući neprekidno usluge transporta, distribucije, skladištenja, carinjenja i carinskog posredovanja.

Na izazov vođenja i upravljanja logističko-transportnom organizacijom sa 20 poslovnica u tri države, u situaciji globalnog poremećaja poput pandemije, oskudice energenata te odliv kvalitetne radne snage, generalni direktor Anđelko Šobot kaže da se kompanija "prilagodila nastaloj situaciji" i objašnjava:

- Nastavljamo sa ulaganjem u digitalizaciju usluga u svim sferama, daljom standardizacijom i objedinjavanjem usluga, jačanjem flote transportnih jedinica i edukaciji zaposlenih otvaranjem novih poslovnica. Trenutno je aktuelan projekat razvijanja kontejnerskog terminala koji podrazumeva revitalizaciju železničkog terminala, izradu pristupnog perona za manipulaciju kontejnerima i obezbeđenje odgovarajuće opreme (stacker) za prihvat kontejnera.

(Foto: Meridian )

Intenzivno planiramo razvoj intermodalnog transporta, baziranog na principu drum-železnica-brod kao ekološki prihvatljivijeg, modernijeg i jeftinijeg vida transporta roba.

Meridian je vodeća kompanija u Republici Srpskoj, a na nivou BiH zauzima 13% tržišnog udela i među prihodima se nalazi u prve tri kompanije sa identičnom šifrom poslovanja i delovanja.

Svake godine Meridianov analitičko-poslovni tim analizira tržišnu konkurenciju na uzorku od 52 kompanije. Kompanije iz uzorka su 2017. godine ostvarile oko 106 miliona EUR a već 2019. prihod je porastao za čitavih 26 miliona EUR.

Tokom 2020. godine opšti pad privrednih aktivnosti, uzrokovan pandemijom, uticao je i na smanjenje obima poslovanja u branši. Realizovano je 129 miliona EUR prihoda u posmatranim kompanijama, što je daleko iznad prihoda u 2017. godini.

Zaključak ovih analiza je da tržište BiH raste i ima veliki potencijal za razvoj a Meridian a.d. namerava da u potpunosti realizuje ovaj potencijal.

- Ono što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju su stabilnost i trajnost u poslovanju, postojimo preko sedam decenija i dokazali smo se kao partner kome možete verovati. Kada govori o kompaniji na čijem je čelu, sa opravdanim ponosom kaže Anđelko Šobot i dodaje da kada je reč o trendovima na tržištu transporta, na prostoru BiH primećuje ukrupnjavanje logističko-transportnog sektora i prisutvo velikih transportno-logističkih kompanija sa sedištem u EU koji su vrlo oštra konkurencija koja zahteva sve više standarde usluga.

- Domaće proizvodno-uslužne kompanije uviđaju značaj logistike kao bitne funkcije u poslovanju i biraju između mogućnosti da same razviju tu funkciju ili da se obrate specijalizovanom partneru. Računica pokazuje niže troškove kroz "outsourcing" određenih poslovnih funkcija i tu dolazimo mi - zaključuje Šobot.


Fotogalerija
Meridian ad Banja Luka


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak