Usluge potražnja
ISTIČE: 22.11.2021.

TEKO B3: Izrada projektne dokumentacije i tehnička kontrola, JN/1000/0255/2021 (231/2021)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Javni poziv - sektorski narucilac
TEKO B3: Izrada projektne dokumentacije i tehnička kontrola
23.10.2021.
23.10.2021.
TEKO B3: Izrada projektne dokumentacije i tehnička kontrola
23.10.2021.
18.11.2021.


Naručilac:Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
Naziv nabavke:TEKO B3: Izrada projektne dokumentacije i tehnička kontrola
Referentni broj:JN/1000/0255/2021 (231/2021)
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:22.11.2021.