Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 20.08.2021.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-zemljište, objekti, oprema

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 20.07.2021.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: 24. SEPTEMBAR
Mesto: Užice
Datum objave oglasa: 20.07.2021
Datum prodaje: 20.08.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 11.420.497,03
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Užicu 1.St.br.14/15 od 18.09.2015. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj: 104/2009, 99/2011-dr. zakon, 71/2012-US i 83/2014) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog ("Službeni glasnik RS", broj 13/2010), kao i odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", br. 89/2015), Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao stečajni upravnik stečajnog dužnika: Privredno društvo za izgradnju elektronergetskih objekata i postrojenja "24. SEPTEMBAR"d.o.o.,Užice-u stečaju,Užice, Ul. Momčila Tešića br. 13 OGLAŠAVA Prvu prodaju za celinu 1 – MOMČILA TEŠIĆA BR. 13 nepokretna i pokretna imovine stečajnog dužnika metodom javnog nadmetanja. Javno nadmetanje održaće se dana 20.08.2021. godine u 11:00 časova na adresi: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, Terazije br. 23, Beograd, III sprat "Simpo sala".Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 9:00 do 10:50 časova, na istoj adresi. Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Poverenik Milorad Simović
Kontakt telefon: 063/542-225
Kontakt e-mail: 24septembar@mts.rs