NavMenu

Otvorene pozicije za radna mesta u firmi Elecom sistem d.o.o. Beograd

ISTIČE: 21.01.2024.
Podeli


Elecom sistem d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, usluge, spoljašnju i unutrašnju trgovinu, koje je osnovano 1999. Godine. Osnovna delatnost firme je veleprodaja elektro opreme, projektovanje elektro instalacija slabe i jake struje, izvođenje radova.

Otvorene su pozicije za sledeća radna mesta:


- Magacioner

- Vozač

- Pomoćni radnik

- Elektroinstalater


Za više informacija o traženim pozicijama možete nas kontaktirati na broj telefona 011/71-31-006. 

CV slati na mail adresu danijela@elecomsistem.com


Pogledajte ponude po grupama:
Elektro-instalacije i radovi
Vodni saobraćaj
Rečni saobraćaj
Jezerski saobraćaj
Pomorski saobraćaj
Oprema za vodni saobraćaj
Servis plovila
Železnički saobraćaj
Železnički putni saobraćaj
Železnički teretni saobraćaj
Železnički tuneli
Železnički mostovi
Oprema za železnički saobraćaj
Servis železničkih sredstava
Auto saobraćaj
Automobilski saobraćaj
Javni gradski autobuski saobraćaj
Vangradski autobuski saobraćaj
Taxi saobraćaj, rent a car
Teretni auto saobraćaj
Parkiranje i garaže
Auto servisi
Oprema u auto saobraćaju
Drumski tuneli
Drumski mostovi
Benzinske pumpe
Pumpe za točenje TNG
Vazdušni saobraćaj
Putnički avio saobraćaj
Cargo avio saobraćaj
Avio VIP saobraćaj
Avio servis
Avio navigacija i kontrola leta
Oprema za avio saobraćaj
Špediterske usluge / logistika
Špediteri u vodnom saobraćaju
Špediteri u železničkom saobraćaju
Špediteri u avio cargo saobraćaju
Špediteri u avio saobraćaju
Metro
Tramvajski i trolejbuski saobraćaj
Tramvajski saobraćaj
Trolejbuski saobraćaj
Trabsport žičarama
Transport putnika žičarama
Transport tereta žičarama
Lučke usluge
Pešački saobraćaj
Vasionski saobraćaj
Skladištenje vojnih i policijskih materijala
Skladištenje opasnog materijala
Skladištenje rasutih tereta
Skladištenje roba
Viljuškari i skladišna oprema
Palete, ambalaža za skladištenje
Servisi i sitne popravke
Razvodni ormani
Kablovi za spajanje
Naponski kablovi niskog i srednjeg napona
Opreme za osvetljenje i električne lampe
Žičane lampe
Spoljno osvetljenje
Sijalice
Delovi lampe i svetlosnog uredjaja
Elektro pribor
Elektro materijali
Elektro oprema
Nosači sijalica javne rasvete
Ulično osvetljenje
Putna rasveta
Građevinski radovi na elektrovodovima
Pomoćni radovi na elektro vodovima
Postavljanje saobraćajne rasvete
Izvođenje instalacija javnog osvetljenja
Upravljanje električnim instalacijama
Projektovanje elektro-energetskih postrojenja i mreža