ISTIČE: 09.07.2023.

Kimex reciklaža- upravljanje otpadomKompanija KIMEX-RECIKLAŽA d.o.o. se na profesionalan i odgovoran način bavi upravljanjem otpada i smanjenjem narušavanja životne sredine.

Počev od same organizacije utovara otpada, angažovanja prevoza otpada odgovarajućim vozilima sa dozvolom za obavljanje te delatnosti, prijemom otpada, razvrstavanjem I privremenim skladištenjem, otpad prolazi kroz najnoviju tehnologiju prerade - tretiranja.

Tretiranjem na savremenim mašinama stvara se mleveni otpad visoke kalorijske vrednosti koji se koristi za dobijanje alternativne energije – RDF.

KIMEX-RECIKLAŽA d.o.o. poseduje Integralnu Dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji RS, broj 501-91/18-VIII, Dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji RS, broj 19-00-00174/2021-06 i Dozvolu za skladištenje neopasnog i opasnog otpada.

OPASNI OTPAD

U mogućnosti smo da Vam ponudimo uslugu transporta, preuzimanja, skladištenja i zbrinjavanja opasnog otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Opasan otpad se skladišti propisno u adekvatim ambalažama i prostoru prilagođenom toj nameri tako da ne narušava zdravlje ljudi i životnu sredinu, a sve odobreno od strane nadležnih organa.

NEOPASNI OTPAD

Posedujemo najsavremeniju tehnologiju za tretiranje neopasnog otpada.

Nakon preuzimanja otpad meljemo na specijalizovanim mašinama nakon čega nastaje otpad koji se koristi za dobijanje alternativnog goriva - RDF.

Zavisno od vrste otpada, posedujemo i mašine za proizvodnju granulata, sve u cilju sprečavanja narušavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

KIMEX-RECIKLAŽA DOO
Maksima Gorkog 46
21000 Novi Sad
www.kimex-redycling.com
office@kimex-recycling.com
021 300-0042Kimex-reciklaža
- Podaci o ponuđačuKimex-reciklaža
Maksima Gorkog 46
21000 Novi Sad
+381 63 560 760
office@kimex-recycling.com
Teritorije koje pokrivamo
SRBIJA
image/svg+xml

Pogledajte ponude po grupama:
Deponije, jalovišta
Reciklaža
Ekologija


Podelite: