ISTIČE: 18.01.2023.

Proizvodnja i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering.SIGNAL D.O.O.

"Signal" d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering, sa sedištem u Somboru, Centrala 30, osnovano je 1991. godine kao malo porodično preduzeće sa svega nekoliko radnika.

Od trenutka osnivanja pa do danas preduzeće "Signal" d.o.o. sopstvenim snagama i naporima svojih zaposlenih svrstava se u red većih i poznatijih proizvođača saobraćajne signalizacije u Srbiji. Danas preduzeće broji preko pedeset stalno zaposlenih lica.

Broj radnika i kvalifikaciona struktura kao i posedovanje odgovarajućih licenci u potpunosti omogućava nesmetano bavljenje svim registrovanim delatnostima. Shodno tome o proizvodnji i ugradnji saobraćajne signalizacije, obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u proizvodnji i održavanju svetlosne saobraćajne signalizacije brine tim saobraćajnih, mašinskih i elektro inženjera kako bi se postigao najviši nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

Tendencijom razvoja i primenom novih tehnologija, stalnim ulaganjem u novu opremu kao i na osnovu dosadašnjeg iskustva u obezbeđivanju svih učesnika u saobraćaju, stručnošću kadrova i opremljenošću preduzeća postali smo siguran i pouzdan partner koji može u svakom momentu da odgovori na Vaše zahteve.

Politika kvaliteta

Imajući u vidu da delatnost preduzeća pretežno čine proizvodi i usluge koji su od direktnog ili indirektnog uticaja na bezbednost saobraćaja, a samim tim i na bezbednost građana koji učestvuju u saobraćaju, to se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta preduzeća. Shodno tome globalna politika kvaliteta SIGNAL d.o.o. je formulisana kao: KVALITETOM PROIZVODA I USLUGA IZ DELATNOSTI PREDUZEĆA DAVATI DIREKTAN DOPRINOS BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ODNOSNO GRAĐANSTVU U OBOSTRANOM INTERESU UZ TENDENCIJU STALNIH POBOLJŠANJA UZ PROFITABILNO POSLOVANJE.


www.signal.co.rs

25000 Sombor, Centrala 163

Tel: 025/ 420 970, 428 459, 422 542

office@signal.co.rs
Pogledajte lokaciju
Signal d.o.o. Sombor
- Podaci o ponuđačuSignal d.o.o. Sombor
Centrala 163
25000 Sombor
+381 25 420 470
+381 25 422 542
+381 25 428 459
+381 25 420 970
signal@eunet.rs
Teritorije koje pokrivamo
SRBIJA
image/svg+xml

Pogledajte ponude po grupama:
Oprema za železnički saobraćaj
Krpljenje puteva - materijali
Iscrtavanje horizontalne signalizacije na putevima
Instalacija rasvete i sistema signalizacije
Postavljanje opreme za spoljnu rasvetu


Podelite: