AKTUELNO
ISTIČE: 27.11.2022.

Eko nagradna igra: EKO slavi 20 godina u Srbiji

Trajanje:

Eko nagradna igra traje u periodu od 17.10.2022. do 27.11.2022. do 23:59 godine isključivo na teritoriji Republike Srbije.


Nagrade:

1 x Vaučer za 1000 litara goriva

80 x Vaučer za gorivo – 50 litara

80 x EKO Smile kartica sa 1.000 poena

Pravo učešća

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Republike Srbije, koji su članovi EKO SMILE Kluba, bez obzira da li su bili članovi ili su postali članovi EKO SMILE Kluba tokom ove nagradne igre, a koji prihvataju Pravila Nagradne igre.EKO Serbia a.d. Beograd
- Podaci o ponuđačuEKO Serbia a.d. Beograd
Tošin bunar 274a
11000 Novi Beograd
+381 11 2061 500
office@hellenic-petroleum.rs
Teritorije koje pokrivamo
SRBIJA
image/svg+xml

Pogledajte ponude po grupama:
Tečni naftni gas TNG
Benzinske pumpe
Lov
Kućni ljubimci
Muzički klubovi i diskoteke
Akva-parkovi, zabava na vodi
Goriva
Fosilna goriva
Nafta i destilati
Benzin
Bezolovni benzin
Tečni naftni gas (TNG)
Dizel gorivo
Maziva, mazivni preparati
Mazivna ulja i agenti
Motorna ulja
Kompresorska mazivna ulja
Naftna ulja i preparati
Naftna ulja
Masti i lubrikanti
Antifriz preparati
Farmaceutski proizvodi
Sistemi za ulja i podmzivanje


Podelite: