ISTIČE: 06.06.2023.

Pružanje usluga sveobuhvatnog upravljanja otpadom


Kemeko d.o.o. primenjuje koncept sveobuhvatnog upravljanja otpadom u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom i iskustvom koje ima u radu sa ciljem da se na ekološki prihvatljiv način poveća udeo reciklaže radi smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu i da se izvrši optimizacija procesa radi smanjenja troškova u vezi sa upravljanjem otpadom.
 
Usluga sveobuhvatnog upravljanja otpadom obuhvata:
Postavljanje opreme za prikupljanje otpada u skladu sa individualnim zahtevima i potrebama partnera
Sakupljanje, sortiranje, obradu i pakovanje otpada u cilju optimizacije transporta:
Izbor odgovarajućih kontejnera, kesa i drugih transportnih jedinica
Izbor odgovarajuće opreme za unutrašnje tretmane otpada (prese, balirke, mlinovi, filteri)
Organizaciju tretmana otpada
Planiranje prikupljanja otpada
Planiranje i organizovanje internog i eksternog transporta
Izdavanje i praćenje dokumenata u oblasti upravljanja otpadom
Kontrolisanje pošiljki sa otpadom
Pripremu dokumenta za prevoz opasnih materija (ADR)
Pripremu predloga i sprovođenje mera u smislu kontinuiranog poboljšanja u svim oblastima upravljanja otpadom;
Obezbeđivanje potpune sledljivosti praćenja za svaku vrstu otpada od mesta nastanka do krajnjeg zbrinjavanja
Pružanje informacija u vezi sa konačnim zbrinjavanjem bilo koje vrste otpada
Obezbeđivanje sprovođenja pravne i tehničke kontrole za aktivnosti upravljanja otpadomPogledajte lokaciju
Kemeko d.o.o. Valjevo
- Podaci o ponuđačuKemeko d.o.o. Valjevo
Bulevar palih boraca 91/92 br. 5
14000 Valjevo
+381 (0) 11 41 40 945
+381 (0) 63 32 11 55
zoran.milovanovic@kemeko.rs
Teritorije koje pokrivamo
SRBIJA
image/svg+xml

Pogledajte ponude po grupama:
Čišćenje
Deponije, jalovišta
Reciklaža
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Usluge transporta
Usluge skladištenja i preuzimanja tereta


Podelite: