Ukupno ponuda: 70

Ako mislite da vaša ponuda zaslužuje mesto na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate na marketing@ekapija.com ili na telefon 011 715 22 40

Pogledajte ponude po grupama:
Marketing, PR
Sajmovi i izlozbe
Čišćenje
Fizičko obezbeđenje
Zapošljavanje, HR
Finansijski konsalting i poresko savetovanje
Grafička industrija
Štampanje
Konsalting-zaštita na radu, bezbednost, zdravlje
Tehnološki razvojni konsalting
Ispitivanje materijala
Deponije, jalovišta
Ekologija
Reciklaža
Gradska čistoća
Konsalting kod komunalnih delatnosti i sistema
Konsalting kod nekretnina i graditeljstva
Kontrola kvaliteta, standardi
Servis železničkih sredstava
Energetski konsalting, energetska efikasnost
Servisi i sitne popravke
Auto servisi
Deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija
Grafičke i štamparske mašine i delovi
Vrelovod
Toplovod
Parovod
Prečišćavanje otpadnih voda
Vodovod
Kanalizacija otpadnih voda
Atmosferska i kišna kanalizacija, vodo drenaža
Fizičko-tehničko obezbeđenje
Javno oglašavanje (displeji, reklame, info stubovi ...)
Konsalting državne i lokalne uprave, razvoj institucija
Poslovna i strukovna/esnafska udruzenja
Servis plovila
Avio servis