Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore
Industrija
Naručilac:
JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
Saobraćaj
Naručilac:
Glavni grad Podgorica
Finansije
Naručilac:
Opština Budva
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
JU OŠ Milan Vukotić Golubovci
Zdravstvo
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore
Nekretnine
Naručilac:
Tržnice i pijace doo Podgorica
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević Podgorica, OTP Debt Collection doo Podgorica