Medicinska oprema, 150 Gerontološki centar Obrenovac čet 27.01.2022.
Nabavka sanitetskog medicinskog potročnog materijala, 2 Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Niš čet 27.01.2022.
Usluge socijalne zaštite Inkluzivna igraonica, 404-4/2022-14/1 Opštinska uprava Dimitrovgrad čet 27.01.2022.
Kupovina lekova po Ugovoru sa RFZO-Lek sa D liste, 3/2022 Dom zdravlja Novi Beograd čet 27.01.2022.
Dezinfekciona sredstva, JN-03/22 Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica čet 27.01.2022.