(Nabavka male vrijednosti) Osiguranje imovine, 05-01 1830 Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd čet 30.06.2022.
(Nabavka male vrijednosti) Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu, 05-01 1829 Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd čet 30.06.2022.
Usluge osiguranja, 14/2022 Opštinska uprava Bačka Topola sre 29.06.2022.