Električna energija, 0001 CENTAR ZA KULTURU KOVIN pet 21.01.2022.
Nabavka električne energije, 01/22 JP Urbanizam Novi Sad pet 21.01.2022.
Mazut, 28 Dom učenika srednjih škola Vranje pet 21.01.2022.
Lož ulje, 1 Dom zdravlja Dr Vlastimir Godić Varvarin pet 21.01.2022.
Električna energija, 9-611-35 Mihajlo Pupin Kula pet 21.01.2022.