Izvor: eKapija | Petak, 10.09.2021.| 11:46
Izdvojite članak Odštampajte vijest

U Danilovgradu predstavljen projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Gradu potreban kolektor, lokacija neprihvatljiva

Ilustracija
Ilustracija (Foto: John Kasawa/shutterstock.com)
Predstavnici grčke kompanija Karkanias kojoj je povjerena izgradnja postrojenja za prečišćavanje voda u Danilovgradu predstavila je projekat građanima ove opštine u sali Centra za kulturu. Nakon višečasovnih obrazloženja, rasprava, sugestija, novih ideja i odgovora na brojna pitanja, opšti je zaključak da je kolektor neophodan gradu, ali da lokacija Landža, predviđena za njegovu izgradnju, naročito za stanovnike tog kraja i grupu Stop kolektoru nije prihvatljiva, saopšteno je na sajtu Opštine Danilovgrad.

Glavni inženjer kompanije Karkanias Ivan Mrdak je objasnio da bi se postrojenje sastojalo od najsavremenijih separatora za odvajanje sitnog i krupnog otpada, komora za distribuciju protoka na bazi gravitacije, velikih rezervoara i bazena za finalno taloženje mulja, aerobnih filtera neprijatnih mirisa i drugih komponenti.

- U startu projektni zadatak je bio akcentiran na postrojenje koje će opsluživati oko 6.000 stanovnika sa mogućnosti proširenja na 12.000, odnosno 18.000 potencijalnih korisnika. Sam proces prečišćavanja garantuje dobijanje vode klasa A1 kvaliteta koja se zatim može koristiti za piće, kupanje i uzgoj ribe - pojasnio je Mrdak.

Takođe na interesovanje građana vezano za neprijatne mirise, istakao je da se u revidiranom projektu nalaze filteri za prečišćavanje vazduha, što je bila i jedna od preporuka iz Elaborata na procjenu uticaja zaštite životne sredine.

Predstavnici izvođača radova su na pitanje o negativnom uticaju postrojenja na životnu sredinu istakli da negativnih uticaja nema, samo pozitivnih, što je i suština izgradnje postrojenja. Na pitanje prisutnih građana da li je kompanija gradila slično postrojenje ili je upoznata da se slično postrojenje gradilo na lokaciji udaljenoj oko 200 metara od centra grada, predstavnici izvođača su naveli primjer grada Farsala u kojem se postrojenje nalazi u gradu i gdje se čak organizuju edukativne posjete postrojenju na temu zaštite životne sredine za djecu.

Dostupna sva dokumentacija

Za predsjednicu Opštine Danilovgrad Zoricu Kovačević ne postoji razlog da se nešto drži u tajnosti, naprotiv, sva dokumentacija koja prati projekat se nalazi na sajtu preduzeća Vodovod i kanalizacija.

- O svemu su upoznati predsjednik Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapić i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, prilikom radne posjete Opštini Danilovgrad kada je i razgovarano o aktuelnim pitanjima vezanim za izgradnju PPOV. Predsjednik Vlade je u potpunosti upoznat sa svim dosadašnjim aktivnostima na realizaciji ovog značajnog projekta. Tom prilikom dogovoren je niz daljih aktivnosti, prije svega da se građanima prezentuju planirana rješenja sadržana u Glavnom projektu, koji je trenutno u fazi revizije, kao i preporuke Agencije za zaštitu životne sredine koje su u potpunosti inkorporirane u Glavni projekat. Namjera i cilj lokalne uprave je da se u inkluzivnom dijalogu, građanima i drugim zainteresovanim stranama na adekvatan, stručan i razumljiv način predstave sve pojedinosti ovog kapitalnog projekta - rekla je Kovačević.

Mještanin Boban Perović iz grupe koja se protivi postavljanju kolektora u Landži tražio je odgovor od predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj da li je moguće da je lokalna uprava izvršila uplatu izvođaču radova, a da elaborat na procjenu uticaja zaštite životne sredine još nije završen.

- Novac je uplaćen još u avgustu 2019. godine, a elaborat je odobren u decembru iste godine. S obzirom na to da Vlada Crne Gore nije uputila zahtjev za produženje raspoloživosti sredstava ova banka nije u mogućnosti da dalje finansira ovaj kapitalni projekat. Svi standardi koji se tiču zaštite životne sredine su bili ispunjeni, a prvi put smo se upoznali sa problemom negodovanja dijela građana Danilovgrada negdje u junu 2020. godine i nikada nas niko od njih nije prije toga kontaktirao kako bismo o tome raspravljali - rekao je predstavnik EBRD Rade Ralević.

Zorica Kovačević je navela da još nema pismenu potvrdu da rok za korišćenje kreditnih sredstava za nastavak radova nije produžen.

- Ministar finansija treba da nas obavijesti da nema sredstava, jer sa bankom mi nemamo ništa nego država - objasnila je predsjednica Kovačević.

Ona je ponavila da se u više navrata obraćala i pisala nadležnima, tačnije ministarstvu finansija, za nastavak raspoloživosti sredstava ali da još nema odgovora "jer se ministarstvo ekologije se oglušuje o naše napore da se ispoštuje zakonska procedura iz potpisanog ugovora".

Ona je citirala i šta se kaže u dopisu Ministarstva finansija resoru ekologije: "Ukazujemo na činjenicu da neizvršenje obaveze prema ugovaračima može uzrokovati plaćanje veoma velikih odštetnih zahtjeva što bi se negativno odrazilo na državu Crnu Goru kao partnera u realizaciji projekta sa međunarodnim finansijskim institucijama", stoji između ostalog u dopisu Minastarstva finansija i socijalnog staranja Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma od 28. maja ove godine.


Nova lokacija između Danilovgrada i Spuža?

Za Darka Saveljića iz Agencije za zaštitu životne sredine optimalna lokacija za izgradnju kolektora treba da bude na sredini puta između Danilovgrada i Spuža, s obzirom na to da će u dogledno vrijeme jedna od najvećih mjesnih zajednica ove opštine biti u istom problemu.

- Na tom potezu ima dosta velikih zagađivača, što privrednih subjekata što državnih ustanova poput ZIKS-a, koji gravitiraju zaštićenom području rijeke Zete i kojima je neophodan PPOV. O tome se mora voditi računa koliko i o užem gradskom jezgru - rekao je Saveljić uvjeren da izmjena DUP-a i prostorno-planske dokumentacije može zadovoljiti sve strane u interesu konačnog rješenja.

Na njegovu sugestiju nadovezao se i biolog Vuk Iković, ističući da nema inaćenja nego da se u razgovorima sa nadležnim opštinskim i državnim subjektima stvaraju uslovi i rješenja na obostrano zadovoljstvo.

- Ovdje smo za svačije dobro, prije svega ljudi koji žive u Landži i centru grada. Zato mislim, a koliko sam upućen u ovu problematiku, ne znam za primjer da se projekat ovog tipa negdje realizovao na 200 do 500 metara od vrtića, škole ili uopšte od centra grada - dodao je.

Savjetnica premijera Zdravka Krivokapića za pitanje urbanizma Ana Samardžić je saglasna sa činjeniciom da problem definitivno postoji, te da treba što prije naći kompromis u interesu zdravlja svih građana koje je svakako na prvom mjestu, a potom i zbog značajne sume novca koji je opredijeljen za ovu namjenu. Predložila je organizaciju Radne grupe koja bi analizirala postojeće stanje iz svih aspekata (zaštita životne sredine, rokovi, ekonomski uticaji…) i predložila naredne korake, eventualna alternativna rješenja (npr. kompatibilnost sportsko-rekreativnih sadržaja koje građani traže sa PPOV na istoj lokaciji). U Radnoj grupi bi bili uključeni predstavnici svih zainteresovanih strana.

Pojedini učesnici prezentacije tražili su da im se odgovori na pitanje ko je odredio predmetnu lokaciju. Predsjednik SO Danilovgrad Zoran Bošković je na tu temu upoznao prisutne sa hronologijom događaja koji datiraju još iz 2009. godine kada je na zahtjev tadašnjeg Javnog komunalnog zanatskog preduzeća beogradski Energoprojekt uradio generalni projekat za kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad. Zatim je predstavnik EBRD po obilasku terena utvrdio lokaciju Landža, što je bio preduslov za dobijanje kredita od strane ovog međunarodnog subjekta. Landža je nakon izrade PUP-a koji je usvojen 2014. i potvrđena za mjesto izgradnje kolektora.

Rukovoditeljka tehničkog sektora preduzeća Vodovod i kanalizacija Žana Perović je istakla da je ovo preduzeće takođe u nezavidnoj situaciji jer već duži period plaćaju zatezne kamate na osnovu potpisanog ugovora.


Projekat započet jooš 2008. godine

Perović je podsjetila da je 2008. godine urađen Generalni projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda Danilovgrada, od strane beogradske firme Energoprojekt-Hidroinženjering.

- Tada su razmatrane dvije lokacije za planirano postrojenje i to Landža i Velje Dno. Došlo se do zaključka da je lokacija Landža ekonomski prihvatljivija. Zatim je, 2009. godine obje lokacije obišlo stručno lice iz EBRD-a, koje je eliminisalo lokaciju Velje Dno kao tehnički nepovoljnu i apostrofirao lokaciju Landža, za buduću lokaciju PPOV-a. Na osnovu toga izrađen je DUP 2015. godine koji je usvojen na sjednici Skupštine opštine Danilovgrad, gdje je, samim tim, usvojena i lokacija Landža kao buduća lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - rekla je Perović.

Kako je istakla, 2017. godine raspisan je tender za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nakon čega je, 4. decembra 2018. godine DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad potpisalo Ugovor sa odabranim izvođačem radova, firmom Karkanias iz Grčke. Ugovor je potpisan na 2,39 mil EUR.

Godinu dana nakon potpisivanja ugovora sa Izvođačem radova, građani opštine Danilovgrad su napravili peticiju protiv izgradnje PPOV u Landži.

- U međuvremenu, u avgustu 2019. izvođaču radova je isplaćena avansna situacija u oznosu od 478.000 EUR. Važno je napomenuti da finansijska sredstva ne idu preko računa investitora, već ih direktno EBRD uplaćuje izvođaču radova. U decembru 2019. godine firma Karkanias je ispostavla prvu privremenu situaciju u iznosu od 168.350 EUR, koja se odnosi na izradu Idejnog projekta, geološka istraživanja terena, geodetska snimanja, izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu - objasnila je.

Kako u tom trenutku EBRD još uvijek nije raspisala tender za odabir konsultanta, Jedinica za implementaciju projekta (koja je oformljena Ugovorom sa EBRD-om, i koja ima ulogu da rukovodi projektom) je odlučila da se sačeka ugovaranje konsultanta, koji bi potpisao prispjelu situaciju.

- To je u početku naišlo na odobravanje od strane izvođača radova, međutim kako se raspisivanje tendera od strane EBRD-a i sama tenderska procedura za izbor konsultanta odužila, to je izvođač radova počeo da obračunava zateznu kamatu na dostavljenu situaciju - dodala je.

U novembru 2020. godine potpisan je ugovor sa konsultantom, nakon čega se on izvjesno vrijeme upoznavao sa dosadašnjom dokumentacijom na projektu, zatim je uslijedila procedura oslobađanja prispjele situacije od PDV-a, te su se u maju 2021. godine stekli svi uslovi za stavljanje prve privremene situacije u dalju proceduru, a istovremeno je u maju 2021.god. od strane izvođača radova investitoru ispostavljena faktura za zateznu kamatu u iznosu od 16.535,03 EUR.

- Zbog korektnih poslovnih odnosa, a teške finansijske situacije u Vodovodu i kanalizaciji Danilovgrad izazvane korona virusom, grčka firma je prihvatila da se plaćanje zatezne kamate za sada odloži na kraći vremenski period - rekla je Žana Perović.


Pri kraju je revizija Glavnog projekta

Međutim, plaćanje prve privremene situacije još uvijek nije moguće ostvariti, jer Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nije dalo odobrenje za produženje raspoloživosti kreditnih sredstava. Opština Danilovgrad se navedenom Ministarstvu obratila u januaru 2021. godine, u sklopu redovne procedure, zahtjevom za produženje raspoloživosti kreditnih sredstava, međutim do sada odgovor nije dobijen. Ovaj dokument je potreban Ministarstvu finansija, kako bi uputilo predmetnu situaciju EBRD-u na plaćanje.

- Izvođač radova sada opet obračunava zateznu kamatu i u više navrata je upozorio investitora da će, ako ne bude brze reakcije od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, biti prinuđeni da naplate prvu privremenu situaciju putem sudskog izvršitelja, kada bi došlo do blokade računa potpisnika ugovora, DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad. Što se tiče trenutne situacije na cjelokupnom projektu, pri kraju je revizija Glavnog projekta, nakon čega slijedi pribavljanje saglasnosti od strane nadležnih institucija, te zatim predaja Glavnog projekta nadležnom Ministarstvu za prijavu građenja objekta - zaključila je Perović.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijsti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE