eKapija je vodeći poslovni portal u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a od nedavno je pokrenut i u Crnoj Gori. Osim najnovijih aktuelnih vijesti i izvještaja, eKapija obezbjeđuje svojim korisnicima ekonomske analize, najave novih investicija, promjene u poslovnom okruženju i regulativi, izvještaje sa berze, pregled najnovijih tendera, dodijeljenih ugovora, kao i sveobuhvatan katalog firmi koji trenutno sadrži više od   200.000 privrednih i pravnih subjekata.

Informacije su dostupne korisnicima eKapija putem sajtova www.ekapija.com, www.ekapija.me, ba.ekapija.com, www.ekapija.rs i kao i putem elektronskih biltena koji pretplatnicima stižu na njihove e-mail adrese. Dnevni poslovni bilten eKapija je prilagođen specifičnim zahtjevima svakog korisnika i sadrži informacije koje su izdvojene kao bitne za njegovo poslovanje. Takođe, pošto je koncipiran kao B2B servis, portal eKapija obezbjeđuje i efikasnu platformu za razmjenu informacija među privrednim subjektima.

Tu je i servis Moja eKapija, gdje korisnik u svakom trenutku može pogledati vijesti i tendere iz njegovog profila, kako ne bi propustio ni jednu informaciju i potencijalni posao za svoju firmu.

Portal eKapija je trojezičan, tako da je osim na maternjem, dostupan i na engleskom i njemačkom jeziku.

Šta smo postigli od nastanka (2005. godine) do danas?

SOIS "eKapija" je tokom 2014. godine potpisala izjavu o saglasnosti sa Kodeksom dobre poslovne prakse koji uređuje Savez online izdavača Srbije (SOIS). Kodeks ima za cilj da propiše pravila najbolje prakse u digitalnom izdavaštvu, kako bi svi digitalni izdavači koji posluju na teritoriji Republike Srbije međusobno regulisali i uzajamno poštovali pravila fer, etičke i dobre profesionalne prakse u vezi sa kreiranjem i objavljivanjem sadržaja, proizvoda i usluga koje nude preko svojih digitalnih medija.

Kako se pozicioniraju naši tekstovi na Internet pretraživačima?

Ponosni smo što imamo veliki broj "pogodaka" na pretraživačima i što se naši dokumenti visoko "kotiraju" unutar pretrage.

Posebno naglašavamo da je uspjeh vezan za čitanost i pozicioniranje na pretraživačima utoliko veći, jer je na portalu eKapija oko 40% dokumenata "zatvoreno" tj. dostupno samo pretplatnicima, pa samim tim nedostupno Google-u i ostalim pretraživačima.

Ko su korisnici portala eKapija?

Korisnička lista je najveće bogatstvo eKapije, kao i podatak da je više od 70% pojedinačnih korisnika sistema – visoki menadžment kompanija, dakle oni koji donose odluke i do kojih se ne može tako lako stići putem drugih medija. Naši pretplatnici su gotovo sve banke, osiguravajuća društva, brokerske kuće, građevinske organizacije, svi inostrani poslovni klubovi, ambasade, strani i domaći investicioni fondovi ali i veliki broj malih i srednjih preduzeća.

Partneri

Ostvarena je strateška saradnja sa nacionalnim poslovnim klubovima, kao što su Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija), Slovenački poslovni klub (SPK), a osnivači eKapije su i osnivači Srpske Asocijacije Menadžera (SAM). eKapija je, kao društveno odgovorna kompanija, član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji i u svom radu primjenjuje deset univerzalnih principa.

U 2012. godini eKapija je uspostavila saradnju sa Coface Srbija, društvom za usluge upravljanja rizicima, čime je korisnicima našeg portala omogućeno da imaju uvid u bonitet (prema Coface metodologiji) svojih potencijalnih klijenata.

Portal eKapija je učesnik i promo partner svih značajnijih manifestacija: Beogradskog sajma, Belexpocentra, Novosadskog sajma, Šumadija sajma i Jadranskog sajma. Medijski podržavamo, pratimo i promovišemo mnogobrojna poslovna, kulturna i sportska dešavanja u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Strateški projekti eKapije

SOIS Aurea – Nagrada Aurea je prije svega iskren pokušaj da kao medij pomognemo održivi razvoj Srbije. U vremenu kada su mnoge nagrade komercijalizovane, Aurea je pokušaj da se promovišu istinski dobri projekti o kojima se često mnogo ne priča ali koji zasigurno zaslužuju pažnju. Za nominovane projekte, a posebno za pobjednika i dobitnike priznanja, korist se ogleda u širokoj medijskoj promociji. Glavna nagrada Aurea se dodijeljuje projektu koji se najbolje rangira po osnovu tri kriterijuma: inovativnost/originalnost, zatim društvena korisnost i treći - finansijski potencijal. Žiri koji vrši vrijednovanje nominacija i izbor pobjednika je sastavljen od nepristrasnih i uglednih privrednika i ekonomskih analitičara koji dolaze iz renomiranih kompanija ali i organizacija kao što su IFC, PKS, FIC, Ekonomski institut, Ekonomski fakultet, Fond za Inovativnu delatnost itd. Svoj glas putem Interneta daju i posjetioci portala eKapija.

SOIS U julu 2008. godine započet je projekat sa ciljem da se obezbjedi praćenje, analiza i promocija najznačajnijih investicija i investicionih ideja u oblasti nekretnina, hartija od vrijednosti, energetike, turizma itd. Ovaj projekat danas zauzima značajno mjesto u radu naše redakcije omogućavajući kvalitetne nove sadržaje i business intelligence informacije našim pretplatnicima.

SOIS eKapija tenderi – Servis je namijenjen firmama koje učestvuju na tenderima iz Srbije i još 19 zemalja regije i država članica EU. U pretragu je uključeno više od 1.000 izvora tendera na nacionalnim jezicima, od kojih je više od 150 iz Srbije. Usluge koje su dostupne korisnicima portala www.ekapija-tenderi.com su jedinstvene u Bosni i Hercegovini i predstavljaju iskorak u pogledu prilagođavanja sistemu javnih nabavki koji koristi Evropska unija.