Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
Regionalna deponija d.o.o. Subotica, Bikovački put 280, 24000 Subotica
Delatnost: Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan