Izvor: eKapija | Nedelja, 19.11.2023.| 13::26
Izdvojite članak Odštampajte vest

Priprema EU projekata: javne nabavke i tenderske procedure po PRAG-u

Organizator: Privredna komora Srbije

08.12.2023 , Terazije 23 , Beograd
(Foto: Pressmaster/shutterstock.com)

S obzirom na današnji izuzetno ubrzan, integralni i globalni način rada, mogućnost korišćenja dostupnih programa i fondova Evropske unije i međunarodnog tržišta javnih nabavki, predstavlja značajan potencijal za svako privredno društvo, javno preduzeće ili nevladinu organizaciju.


Ova obuka deo je sveobuhvatnog programa obuke na temu razvoja ideja, projektnog upravljanja i finansiranja EU projekata, a koji se sastoji iz 3 modula: 

1. Priprema EU projekata i razvoj projektne ideje prema odgovarajućim matricama (PCM i LFM) 

2. Izrada budžeta za projekte

3. Javne nabavke i tenderske procedure po PRAG-u

 

Cilj obuke iz javnih nabavki i tenderske procedure prema PRAG-u je da se polaznici upoznaju sa pravilima i sveobuhvatnom dokumentacijom koja stoji na raspolaganju, radi ispravnog i efikasnog raspisivanja tenderskih procedura, kao i u slučaju slanja ponude na željeni tender. Da bi troškovi u sprovođenju projekta bili legitimni, te prihvaćeni od strane revizora ili drugih finansijskih kontrolora, neophodno je da i postupak sprovođenja tendera bude u skladu sa PRAG-om, praktičnim vodičem za korišćenje sredstava koje donira EU.


Teme:


    1. Upoznavanje sa PRAG-om, tipovima procedura , Korišćenje TED servisa

    2. Planiranje budžeta i pana nabavki

    3. Nabavke usluga i sredstava - tenderski dosije za dobra, usluge i radove

    4. Priprema tenderskih ponuda i karakteristike tenderskih procedura, tipskih ugovora, izveštaja, raznih pratećih procedura

    5. Evaluacija tendera i komentari evaluacije tendera Na ovoj obuci polaznici će biti u mogućnosti da: 


    • Koriste TED (Tenders Electronic Daily – Dnevni elektronski tenderi), servis EU za objavljivanje raspisanih javnih nabavki

    • Upoznaju se sa PRAG-om, praktičnim vodičem za procedure ugovaranja za aktivnosti koje finansira EU

    • Identifikuju vrste nabavki i tipove procedura

    • Upoznaju specifičnosti tenderskih procedura za nabavku usluga

    • Upoznaju specifičnosti tenderskih procedura za nabavku sredstava (opreme, uređaja itd)

    • Upoznaju specifičnosti tenderskih procedura za izvođenje radova

    • Pripreme dokumentaciju za pojedinačnu tendersku proceduru, konkuretnu proceduru i otvorenu proceduru

    • Upoznaju se s tipskim ugovorima

    • Upoznaju se sa karakteristikama procedure oslobađanja od PDV-a za donirana EU sredstva

    • Dobiju savete za uspešno konkurisanje na javne pozive i pozive koji se sprovode u okviru projekata koje finansira EU

PREDAVAČ:


Zoran Marković

    • U poslednjih 15 godina aktivno pripremio i realizovao preko 15 projekata koje je sproveo u ime RPK Niš i Privredne komore Srbije. Angažovan za pripremu, izvođenje i evaluaciju treninga na temu projektnog menadžmenta, strateškog projektnog menadžmeta, tenderskih procedura, elektronskog poslovanja, elektronskog bankarstva i dr. 

    • Radio kao ključni stručnjak za pripremu budžeta projekata, tenderskih procedura, evaluacije projekata. Kao konsultant za sprovođenje tenderskih procedura angažovan na desetak projekata koje su sprovodile različite organizacije, lokalne samouprave i javna preduzeća širom Srbije i regiona.

    • Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti sigurnosti informacionih tehnologija. Glavni autor knjige-udžbenika Project cycle management manual, 2009-2010.   

  

Program je namenjen:


Svima onima koji pripremaju projektne ideje za nacionalne, međunarodne i EU fondove, onima koji su uključeni u realizaciju projekata, kao i onima koji žele da se profesionalno razvijaju u oblasti upravljanja projektima.

Kotizacija:

11.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)


Pored ove obuke, u okviru programa pripreme EU projekata nudimo i sledeće obuke:

    1. PRIPREMA EU PROJEKATA I RAZVOJ PROJEKTNE IDEJE PREMA ODGOVARAJUĆIM MATRICAMA (PCM I LFM), 12.12 - 14.12.2022. 

(18 časova obuke – 20.000,00 rsd bez PDV-a)


    2. PRIPREMA EU PROJEKATA I IZRADA BUDžETA ZA PROJEKTE, 15.12.2022. 

(6 časova obuke – 8.400,00 rsd bez PDV-a)

POSLOVNA AKADEMIJA svojim polaznicima nudi popust od 10% za polaznike dve obuke ili popust od 15% za polaznike sve tri obuke u okviru programa pripreme EU projekata

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Poslovna akademija PKS, Tel: (+381 ) 011/33 04 570

marija.boskovic@pks.rs;  akademija@akademijapks.rs / http://akademijapks.rs/