Izvor: eKapija | Sreda, 25.08.2021.| 12::40
Izdvojite članak Odštampajte vest

VEBINAR - POSLOVNA KOMUNIKACIJA PREGOVARANJE, KONFLIKTI

Organizator: Privredna komora Srbije

15.09.2021 , online , Srbija
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

POSLOVNA KOMUNIKACIJA:  veštine i alati – primeri dobre  prakse

Blokatori i izazovi u komunikaciji –  kako ih prevazići  

Aktivno slušajte i prepoznajte svesna i nesvesna “neslušanja”

Pojačajte ubedljivost i samopouzdanje  oprobanim tehnikama

Pitajte konstruktivno – primeri iz prakse

Kontrolišite efikasno (Adižes), kritikujte konstruktivno - iz prakse 

Kako izabrati adektatnu vrstu komunikacije, a kad je “živa reč” neophodna

Kako saopštiti lošu vest

Interna komunikacija, uloga menadžera u kreiranju poslovne kulture  

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA I PRVI UTISAK – saveznik, a ne izdajnik

- režirajte spontanost:  stav, pogled, rukovanje, osmeh, empatija...

Javni nastup (po Puliceru),prvi utisak (po E.Kadi) primeri dobre prakse

- VEŽBE, DISKUSIJA

KONFLIKTI NA RADU:  prevancija i rešavanje -  primeri dobre  prakse

Organizacioni izvori konflikata – uloga menadžera i smernice za rešenja

Komunikacija sa konfliktnim ličnostima i strankama (agresivan, nerealan, traži poseban tretman...) preusmeravanje besa i smekšavanje stavova

 “Strategija” ćutanja – kad, kako i zašto (u)ćutati i popustiti 

Kad poslodavac treba, a kad mora da reši konflikt

  - VEŽBE, DISKUSIJA

POSLOVNO PREGOVARANJE, BONTON I SOCIJALNI DIJALOG

Šta treba znati pre početka pregovora – preduslovi ostvarenja cilja

Pregovaranje kroz faze, kooperativne i “prljave” taktike

Šta kad se pregovori zaglave i 10 najčešćih grešaka 

Procena trenutka za protivuslugu i finalnu ponudu

Sporazum, praćenje, izmene, izvršnost i obezbeđenje dogovorenog

  - VEŽBE

PREDAVAČ: 

Olga Vučković Kićanović, iskusan stručnjak i predavač u oblasti radnog prava, radnih  odnosa i komunikacije, specijalizovana za socijalni dijalog u MOR, akreditovani trener Nacionalne akademije, posrednik pri Ministarstvu pravde, autor knjiga Praktikum poslovnog uspeha i Karijerologija  i Komentara zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Seminar je namenjen:

menadžerima svih nivoa, HR, preduzetnicima, pravnim  zastupnicima, advokatima, internim i eksternim posrednicima, učesnicima u pregovorima, ličnom razvoju

CILJ SEMINARA  je sticanje praktičnih veština  verbalne i neverbalne komunikacije koje će Vas učiniti ubedljivim, a prijatnim sagovornikom i pregovaračem, sa harizmatičnim komunikacionim stilom.

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, testove i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs  / www.pks.rs