ŽITA SRBIJE Beograd


Main info
FULL NAME
ŽITA SRBIJE udruženje za unapređenje proizvodnje i izvoza žita Beograd
ADDRESS
Bulevar despota Stefana 65, 11000 Beograd
Responsible person
Vukosav Saković

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Activity description
Unapređenje proizvodnje u obimu i kvalitetu radi zadovoljenja bilansnih potreba u okviru zemlje i povećanja izvoza žita.
Usaglašavanje godišnjih planova i programa proizvodnje, izvoza i uvoza.
Zastupanje interesa članova Udruženja kod državnih organa i privrednih asocijacija.
Stvaranje optimalnih uslova za rad članova Udruženja u saradnji sa nadležnim državnim organima.
Izrada tipskih ugovora za trgovinu žitima na domaćem i međunarodnom tržištu.
Arbitražna funkcija za rešavanje sporova nastalih u trgovini žitima i uljaricama u kojima je najmanje jedna strana član Udruženja.
Organizovanje ekonomske i informacione propagande u sredstvima informisanja, na sajmovima i sličnim manifestacijama.
Iniciranje saradnje između članica, pospešivanje specijalizacije radi povećanja proizvodnje i izvoza.
Stvaranje sistema informisanja i pokretanja inicijative za stvaranje robne berze.
Organizovanje nastupa na stranim tržištima radi otklanjanja nelojalne konkurencije.
Kreiranje novih standarda i pravilnika o kvalitetu u skladu sa postojećim evropskim i svetskim standardima.
Organizovanje edukacije proizvođača i izvoznika.

News