Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Beograd


Mitte Unternehmen
Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
ISTRAŽIVANJA I ISTRAŽNI RADOVI

Geodezija

Hidrologija

Geologija hidrogeologija i geofizika

Geotehnika

Hidraulika

Pedologija

Drugi specifični istražni radoviIZRADA STUDIJA I PLANSKO-ANALITIČKIH DOKUMENATA

Vodoprivredne osnove

Hidro-energetske osnove

Poljoprivredne i šumsko-privredne osnove

Regionalne hidrološke i hidrogeološke studije

Studije dugoročnog rešavanja problema vodosnabdevanja

Studije dugoročnog rešavanja problema otpadnih voda

Tehno-ekonomske studije i ekspertize

Investicioni programi

Agro-socio-ekonomske studije

Studije razvoja pojedinih privrednih grana

Studije uticaja na životnu sredinuIZRADA PROJEKATA

Hidroenergetski sistemi objekti i postrojenja

- brane i pribranski objekti

- akumulacije

- hidroelektrane i objekti uz hidroelektrane

- pumpna i pumno-akumulaciona postrojenjaVodoprivredni i hidromelioracioni sistemi

- vodoprivredna rešenja slivova i područja

- transferi voda

- regulacija vodnih tokova i uređenje priobalja

- sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje

- sistemi odbrane od voda i zaštite voda

- zaštita od erozije i nanosaVodosnabdevanje i prečišćavanje voda za piće

- izvorišta i vodozahvati

- sistemi za transport i skladištenje vode

- postrojenja za tretman vode za piće

- distributivne mreže i objektiKanalizacioni sistemi i prečišćavanje otpadnih voda

- sistemi za prikupljanje otpadnih voda

- kanalizacione mreže i objekti

- sistemi za transport otpadnih voda

- postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih vodaPodzemni objekti

- hidrotehnički tuneli

- objekti za skladištenje opasnih i štetnih materija

- objekti specijalne namene

Geografski informacioni sistemiPOSEBNE INŽENJERSKE USLUGE

Ekspertize

Izrada licitacionih elaborata i tendera

Pregled revizija i overa tehničke dokumentacije

Tehnička pomoć i nadzor nad izgradnjom

Projektanstki direktivni nadzor

Konsultantske i druge usluge za potrebe investitora

Ispitivanje i puštanje u probni pogon

Transfer znanja i obuka kadrova