SAB BEOGRAD


Malo preduzeće
Opis delatnosti
Osnovne usluge koje nudimo su:

- Iznajmljivanje samohodnih makazastih platformi, zglobnih i teleskopskih korpi za rad na visini, čeonih i teleskopsih viljuškara, svetlosnih tornjeva, i druge opreme.

- Prodaja svih pomenutih vrsta opreme, novih i polovnih.

- Transport građevinske mehanizacije niskopodnom prikolicom (labudicom) nosivosti 36.200 kg.

SAB d.o.o. je prvo preduzeće na domaćem tržištu koje je ponudilo iznajmljivanje potpuno novih samohodnih platformi i samohodnih korpi za rad na visini sa i bez rukovaoca. Mašine su nove, redovno i preventivno održavane, atestirane, pouzdane i bezbedne za rad.