NavMenu

Beogradska berza a.d. Beograd

Malo preduzeće

Potpuni naziv:

Beogradska berza a.d. Beograd

Odgovorno lice:

Ivan Leposavić

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Datum osnivanja:

??.??.????

Pretežna delatnost:

(????) Lorem ipsum dolor sit

Kontakt

Adresa:Omladinskih brigada 1 P.O. Box 50, 11070 Novi Beograd
Telefon: ??? (?)?? ??? ?? ??
??? (?)?? ??? ?? ??
Fax: ??? (?)?? ??? ?? ??
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

privatna

Broj zaposlenih:

?? (????)

Nivo prihoda/godina:

???-??? EUR

Rast prihoda:

?.??%

Opis delatnosti

Beogradska berza je organizator tržišta hartija od vrednosti u Srbiji. Pored organizovanja trgovanja Beogradska berza bavi se i poslovima promocije i razvoja tržišta kapitala, prodaje i licenciranja tržišnih podataka, edukacije investitora, itd. Beogradska berza posluje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
Beogradska berza, prvobitno je osnovana 1894. godine, a reosnovana 1989. godine. Danas je poslovanje Beogradske berze usklađeno sa evropskim standardima i praksom. Beogradska berza je akcionarsko društvo, čiju akcionarsku strukturu čine, pored Republike Srbije, investiciona društva, banke, osiguravajuća društva, druga pravna i fizička lica. Trgovanje na Berzi obavlja se preko brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka, članova Berze.
Trgovanje hartijama od vrednosti u Srbiji organizovano je na Regulisanom tržištu Beogradske berze (Prajm i Standard listing i Open Market), kao i na MTP tržišnom segmentu.
Prikaži pun opis

Vesti

Vidi sve

17.06.2024.  |  Finansije

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za ponedeljak, 17. jun 2024.

U PDF fajlu pogledajte dnevni izveštaj o trgovanju na Beogradskoj berzi za ponedeljak, 17. jun 2024. kliknite za PDF fajl

Finansije

Vidi detaljnije
 
2018.
2017.
2016.
Prihod €
???
???
???
Dobit €
???
???
???
Zaposleni
???
???
???
 
2018/2017.
2017/2016.
2016/2015.
Rast prihoda
?.??%
?.??%
?.??%
Rast dobiti
?.??%
?.??%
?.??%
Rast broja zaposlenih €
?.??%
?.??%
?.??%
 
2018.
2017.
2016.
Dobit / Prihod
?.??%
?.??%
?.??%
Prihod po zaposlenom €
???
???
???
Dobit po zaposlenom €
???
???
???

Iz kataloga roba i usluga

Publikacije

Finansijske i osiguravajuće usluge

Brokerske i srodne berzanske usluge

Administrativne usluge finansijskog tržišta

Operativne usluge finansijskog tržišta

Obuke osoblja

Usluge vezane za razvoj osoblja

Posebne obuke i treninzi

Obuke osoblja i zaposlenih

Seminari za obuku, radionice

Profesionalne obuke, stručno usavršavanje

Obuke za razvoj osoblja i zaposlenih

Drugi kontakti

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum mauris In eu congue sapien Integer a leo sed orci semper auctor Etiam a nisl euismod

Isporučioci