NavMenu

Politika privatnosti

Ekapija.com doo Beograd, čiji veb sajt ili aplikaciju koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Usvojenim internim procedurama smo usmereni ka tome da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije, kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega:


1. Ko je administrator vaših podataka?


Ekapija.com doo Beograd je isključivi administrator vaših podataka, čiji veb sajt ili aplikaciju koristite. Šta to znači? Ekapija.com doo Beograd odlučuje o prikazima i metodama obrade vaših javnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.


2. Kako nas kontaktirati u vezi sa vašim podacima?


Za obradu vaših javnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti putem mejla reklamacije@ekapija.com.


3. Koje podatke obrađujemo?


eKapija.com doo Beograd objedinjuje podatke dostupne na javnim servisima i to:

 • registracione i finansijske kompanijske (u koje ne spadaju Vaši lični podaci) podatke o firmi preuzimamo sa otvorenog APR portala,
 • objavljene tendere i dodeljene ugovore u javnim nabavkama sa UJN, EJN portala i portala ostalih naručilaca,
 • a kontakti su sa kontakt strane sajta pojedinačnih firmi ili one za koje nam je korisnik dao saglasnost za javno prikazivanje.

eKapija.com doo Beograd objedinjuje podatke dostupne na javnim servisima i to:

 • vaše pristupne parametre (korisničko ime i lozinku za pristup portalu)
 • zapise sa sastanaka ili razgovora koji se tiču vašeg pretplatnog statusa ili ugovornih obaveza

4. U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke?


Ekapija.com doo Beograd je komercijalni servis koji za potrebe svojih korisnika sa plaćenim režimom korišćenja - prikuplja i obrađuje podatke o projektima, planovima, kompanijama, šansama za posao i pravnoj regulativi naše zemlje i Regiona.


Vaše lične podatke koristimo isključivo za omogućavanje pristupa i korišćenja servisa eKapija.


Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Ekapija.com doo Beograd, Vaše podatke nam takođe ustupate: za numeričko beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.


5. Koliko dugo procesuiramo podatke?


Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:

 • u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
 • u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,
 • ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
 • za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

6. Koja su prava naših korisnika u smislu obrade podataka?


U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih:

 • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
 • pravo na zahtevanje ispravke podataka,
 • pravo na brisanje ličnih podataka,
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
 • pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.


Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.


U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: reklamacije@ekapija.com.


7. Sa kim delimo podatke?


Naglašavamo da se Vaš podaci u ovom trenutku ne dele sa trećim licima i zadržavamo obavezu da obavestimo korisnike o tome, ukoliko dođe do promene naše poslovne politike.


Samo u tom slučaju, Vaši podaci bi mogli biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.


Takođe, u tom slučaju Vaši podaci bi mogli biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.


Politika kolačića za internet sajtove i aplikacije


Na našim sajtovima i aplikacijama koristimo internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, mi zahtevamo da ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri.


Kolačići


Politika kolačića i drugih sličnih tehnologija koje koristimo na svim našim sajtovima i aplikacijama:

(u daljem tekstu zajednički kao: "Proizvodi kompanije Ekapija.com doo Beograd")


Korišćenjem Proizvoda kompanije Ekapija.com doo Beograd, pravilnim postavkama podešavanja pretraživača, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije u skladu sa Politikom o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, trebalo bi da promenite postavke na odgovarajući način.


Šta su kolačići?


Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt.


Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Ovom politikom, informacija o kolačićima se primenjuju i na druge slične tehnologije koje se koriste na sajtovima i aplikacijama Ekapija.com doo Beograd.


Druge slične tehnologije, koriste se kako bi se osiguralo optimalno korišćenje Vaših podataka, na primer, lokalno skladištenje, koje se koristi za čuvanje podataka snimljenih tokom korišćenja usluga u posebnom delu (memorija pretraživača). Pristup podacima u Lokalnom skladištu se može dobiti samo na veb lokaciji, sa koje su podaci sačuvani u pretraživaču. Podaci u Lokalnom skladištu čuvaju se i nakon što je pretraživač zatvoren.


U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?


Ekapija.com doo Beograd koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sledeće svrhe:

 • da naše veb stranice i aplikacije funkcionišu brže i da se lakše koriste,
 • pu cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje marketinških poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika,
 • u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.

Na stranicama Proizvoda Ekapija.com doo Beograd mogu se koristiti:

 • Kolačići posete – nalaze se na uređaju samo kada koristite veb-stranice Ekapija.com doo Beograd;
 • Trajni kolačići - ostaju na vašem uređaju sve do definisanog životnog veka kolačića ili dok iste ne izbrišete u pretraživaču.

Za šta i kako se koriste kolačići?


Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.


Neophodni su za pravilno funkcionisanje stranica i prikazivanje sadržaja Proizvoda Ekapija.com doo Beograd, i omogućavaju da se krećete kroz njih.


Unapređenje funkcionalnosti.


Pamćenje Vaših podešavanja i izbora (npr. Korisničko ime, region u kome se nalazite, preferencije, jezik i istorija komunikacije) sa ciljem da Vam pružimo više relevantnih sadržaja i usluga. Takođe, kolačići Vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju Vam pomoć pri popunjavanju formulara.


U cilju poboljšanja funkcionalnosti, Proizvodi Ekapija.com doo Beograd koriste podatke o aktivnostima na našim sajtovima, geolokacijske podatke i demografske podatke – te se podaci objedinjuju i tako se pravi segment grupnog ponašanja korisnika, a kojim se ni na koji način ne vrši identifikacija pojedinačnog ličnog podatka korisnika.


Marketing ciljevi naših pouzdanih partnera:


Koristimo analitički softver trećih lica (na primer Google analitiku, Gemius) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom terminalnom uređaju, za prikupljanje korisničkih podataka.