NavMenu
Podeli
Podeli
Muzej Novog Sada
Google Maps
Muzej grada Novog Sada Petrovaradin
Adresa:
Tvrđava 4, 21131 Petrovaradin
Telefon:
+381 (0)21 643 31 45
+381 (0)21 643 36 13
Email:
muzejgrada.ns@gmail.com
Odgovorno lice:
Vesna Iković
Toponimi u susedstvu
Muzeji u blizini